Om opplæringskontoret

Tverrfaglig opplæringskontor i Sør-Varanger ble stiftet 1. juni 2007 som en forening eid av medlemsbedriftene. Kontorets formål er å medvirke til å øke bedriftenes tilgang til kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået og øke status til lærlinger, lærekandidater og bedrifter ved å tilrettelegge og koordinere ansettelse og opplæring av lærlinger og lærekandidater gjennom samarbeid mellom Utdanning Øst, videregående skoler, bedrifter og OPPIFINN.

Opplæringskontoret endret navn til "Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark" i april 2014 og MÅ ikke forveksles med "Flerfaglig Opplæringskontor i Finnmark AS", et kontor som ikke er godkjent av Troms og Finnmark Fylkeskommune. TOSV skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og arbeidsgivere i Øst-Finnmark. Opplæringskontoret skal være en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler og ungdomsskoler i Øst Finnmark. Opplæringskontoret skal opprette lærekontrakter og opplæringskontrakter og drive opplæringsvirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Les faktaark om opplæringskontoret her.

Les om hvorfor bedriften bør starte med lærling her.

Les vedtektene for opplæringskontoret her.           

Opplæringskontorets styre 2021 - 2023

 

Kjell-Håvard Hanslien, Leder, Boreal as
Jens kristian Jenssen Nestleder, Haneseth as
Trine Skårvik, KIMEK
Dani Storbakk, Barents ByggConsult as
Line Kristoffersen, Sør-Varanger kommune
Nina Greiner Iversen, Kirkenes vidergående skole
John Rikard Sand, Harila as