Om opplæringskontoret

  • Tverrfaglig opplæringskontor ble stiftet 1.juni 2007 som en forening eid av medlemsbedriftene.
  • Kontoret skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og arbeidsgivere i Øst-Finnmark og være en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler og ungdomsskoler.
  • Vi følger opp cirka 90 lærlinger i året
  • Kontoret skal være et serviceorgan for medlemsbedriftene

 

 

 

 

Målet er å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer!

   

Opplæringskontorets styre 2022 - 2023

 

Kjell-Håvard Hanslien, Leder, Boreal as
Anja Malinen, Nestleder  Høyer frisør
Trine Skårvik, KIMEK
Dani Storbakk, Barents ByggConsult as
Line Kristoffersen, Sør-Varanger kommune
Thomas Hansen, Hanesteh                                    Jørn Stensvold, Hydraulikk Finnmark