Læreplasser

Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark er Finnmarks tredje- og Øst-Finnmarks største Opplæringskontor. Vi har mellom 80-90 lærlinger og lærekandidater ansatt gjennom foreningens medlemsbedrifter til enhver tid. Siden stiftelsen ble opprettet i 2007 er det gjennomført over 250 fag/svenneprøver i vår regi.

Våre medlemsbedrifter har til stadighet behov for nye lærlinger i til sammen 30 forskjellige fag. Ikke alle læreplasser blir annonsert men det er lurt å søke lærlingeplass hos aktuelle bedrifter uoppfordret. For å søke om læreplass kan du sende en søknad direkte til bedriften eller til oss. Legg ved c.v. og kopi av attester og vitnemål. Det kan være smart å oppsøke bedriftene personlig, ikke minst selv være aktiv under faget Prosjekt til fordypning (utpassering i bedrift).

Ta gjerne kontakt med Opplæringskontoret om du trenger hjelp. Dersom du ikke finner ditt fag blant medlemsbedriftene så ta kontakt med Robert, Lillian eller Renate på Opplæringskontoret.

# LEDIG LÆRLINGEPLASS SOM KOTOR- og ADMINISTRASJONSLÆRLING - Ta kontakt med BARENTSSEKRETARIATET

# LEDIG LÆRLINGPLASS I TØMRERFAGET- Ta kontakt med Recover

                            

Tverrfagelig Opplæringskontor
i Øst-Finnmark

Besøksadresse:
Storgata 4

Postadresse:
Postboks 223,
9915 Kirkenes

E-post: post@tosv.no

Daglig leder:
Robert H Flatli
Mob. 41 67 63 22
E-post: rhf@tosv.no

Opplæringskonsulent:

Lillian Stokvold-Sundfær
Mob. 97 67 85 03
E-post: ls@tosv.no

Opplæringskonsulent:
Renate  Hansen

Mob. 90 97 91 71
E-post: reha@tosv.no