Læreplasser

Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark er Finnmarks tredje- og Øst-Finnmarks største Opplæringskontor. Vi har mellom 90-110 lærlinger og lærekandidater ansatt gjennom foreningens medlemsbedrifter til enhver tid. Siden stiftelsen ble opprettet i 2007 er det gjennomført over 500 fag/svenneprøver i vår regi.

Våre medlemsbedrifter har til stadighet behov for nye lærlinger i til sammen 47 forskjellige fag. Ikke alle læreplasser blir annonsert men det er lurt å søke lærlingeplass hos aktuelle bedrifter uoppfordret. For å søke om læreplass kan du sende en søknad direkte til bedriften eller til oss. Legg ved c.v. og kopi av attester og vitnemål. Det kan være smart å oppsøke bedriftene personlig, ikke minst selv være aktiv under faget Prosjekt til fordypning (utpassering i bedrift).

 

 

Ta gjerne kontakt med opplæringskontoret om du trenger hjelp. Dersom du ikke finner ditt fag blant medlemsbedriftene så ta kontakt med Renate eller Lars Kristian på Opplæringskontoret.

 

 

                            

Tverrfagelig Opplæringskontor
i Øst-Finnmark

Besøksadresse:
Storgata 4

Postadresse:
Postboks 223,
9915 Kirkenes

E-post: post@tosv.no

Daglig leder:
Lars Kristian Kristoffersen
Mob.91 77 04 91
E-post: lkk@tosv.no

 

Opplæringskonsulent:
Renate Berg Johansen
Mob. 95 56 831
E-post: rbj@tosv.no