Læreplasser

Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark er Finnmarks tredje- og Øst-Finnmarks største Opplæringskontor. Vi har mellom 90-110 lærlinger og lærekandidater ansatt gjennom foreningens medlemsbedrifter til enhver tid. Siden stiftelsen ble opprettet i 2007 er det gjennomført over 500 fag/svenneprøver i vår regi.

Våre medlemsbedrifter har til stadighet behov for nye lærlinger i til sammen 20 forskjellige fag. Ikke alle læreplasser blir annonsert men det er lurt å søke lærlingeplass hos aktuelle bedrifter uoppfordret. For å søke om læreplass kan du sende en søknad direkte til bedriften eller til oss. Legg ved c.v. og kopi av attester og vitnemål. Det kan være smart å oppsøke bedriftene personlig, ikke minst selv være aktiv under faget Prosjekt til fordypning (utpassering i bedrift).

Ta gjerne kontakt med Opplæringskontoret om du trenger hjelp dersom du ikke finner ditt fag blant medlemsbedriftene så ta kontakt med RobertLillian og Lars Kristian på Opplæringskontoret.

21. november 2022
Ledig stilling som Opplæringskonsulent. Søknadsfrist 5. desember 2022.
Ta kontakt med Robert for nærmere informasjon.

 

                            

Tverrfagelig Opplæringskontor
i Øst-Finnmark

Besøksadresse:
Storgata 4

Postadresse:
Postboks 223,
9915 Kirkenes

E-post: post@tosv.no

Daglig leder:
Robert H Flatli
Mob. 41 67 63 22
E-post: rhf@tosv.no

Opplæringskonsulent:

Lillian Stokvold-Sundfær
Mob. 97 67 85 03
E-post: ls@tosv.no

Opplæringskonsulent:
Lars Kristian Kristoffersen
Mob. 91 77 04 91
E-post: lkk@tosv.no