Medlemsbedriftens ansvar

  • Medlemsbedriftene har ansvar for at opplæringen er i samsvar med opplæringsplanen for det enkelte fag.
  • Medlemsbedriftene har plikt til å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks på grunn av permitteringer eller innskrenkninger i bedriften.
  • Medlemsbedriftene har ansvar for å lønne lærlingene etter gjeldende tariff.
  • Medlemsbedriftene har ansvar for å følge arbeidsmiljøloven med de rettigheter og plikter det medfører.
  • Dersom en medlemsbedrift ikke ønsker å fortsette som medlem av opplæringskontoret, kan medlemskapet sies opp skriftlig. Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel før utløp av kalenderåret.
  • MEDLEMSBEDRIFTER 2022