Lærefag

Anleggsmaskinførerfaget

Annleggsmaskinmekanikerfaget 

Automatiseringsfaget 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Bilfaget, lette 

Bilfaget, tunge 

Billakkererfaget 

Bilpleiefaget

Bilskadefaget 

Blomsterdekoratør

Brannforebyggerfaget 

Elektrikerfaget 

Energimontørfaget 

Ernæringskokkefaget 

Fiske og fangstfaget 

Sjømatproduksjon

Sveisefaget

Telekommunikasjonsmontørfaget

Tømrerfaget 

Veidrifts og vedlikeholdsfaget 

Ventilasjonsteknikkfaget

Yrkessjåførfaget 

Frisørfaget

Glassblåserfaget

Helsearbeiderfaget

Industriell matproduksjonfaget 

Industrimekanikerfaget 

Industrirørleggerfaget 

IT-Driftsfaget 

IT-utviklerfaget 

Konditorfaget 

Kulde og varmepumpeteknikkfaget

Låsesmedfaget 

Maler og overflateteknikk

Mediedesignfaget 

Medieteknikkfaget 

Motorsykkelfaget 

Plastfaget 

Platearbeiderfaget 

Produksjonselektronikerfaget 

Reservedelsfaget 

Rørleggerfaget 

Salgsfaget 

Service og administrasjonsfaget 

Sikkerhetsfaget