Text

Om opplæringskontoret

Text

Tverrfaglig opplæringskontor i Sør-Varanger ble stiftet 1. juni 2007 som en forening eid av medlemsbedriftene. Kontorets formål er å medvirke til å øke bedriftenes tilgang til kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået og øke status til lærlinger, lærekandidater og bedrifter ved å tilrettelegge og koordinere ansettelse og opplæring av lærlinger og lærekandidater gjennom samarbeid mellom skoler, yrkesopplæringsnemda i Finnmark Fylkeskommune og opplæringskontoret sine lærlinger, lærekandidater og medlemsbedrifter.


Opplæringskontoret endret navn til "Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark" i april 2014 og MÅ ikke forveksles med "Flerfaglig Opplæringskontor i Finnmark AS", et kontor som ikke er godkjent av Finnmark Fylkeskommune. TOSV skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og arbeidsgivere i Øst-Finnmark. Opplæringskontoret skal være en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler og ungdomsskoler i Øst Finnmark. Opplæringskontoret skal opprette lærekontrakter og opplæringskontrakter og drive opplæringsvirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Les faktaark om opplæringskontoret her.

Les om hvorfor bedriften bør starte med lærling her.

Les vedtektene for opplæringskontoret her.            

Text

Opplæringskontorets styre 2018 - 2019

Text


Trine Skårvik Leder KIMEK
 

Stig Hjelm Nestleder Sør-Varanger bilteknikk

Oddbjørn Olsen Norvent as
Jens Kristian Jenssen Haneseth as
Line Kristoffersen Sør-Varanger kommune
Julianne Utsi Frode Utsi as

Kjell Hanslien Boreal


Text

Tverrfagelig Opplæringskontor
i Øst-Finnmark


Besøksadresse:  Storgata 4

Postadresse: Postboks 223, 9915 Kirkenes

E-post: post@tosv.no

Org nr: 991 324 054

Text

Robert H Flatli

Daglig leder
Mob. 41 67 63 22
E-post: rhf@tosv.no

Text

Lillian Stokvold-Sundfær

Opplæringskonsulent

Mob. 97 67 85 03
E-post: ls@tosv.no

Text

Renate  Hansen

Opplæringskonsulent
Mob. 90 97 91 71
E-post: reha@tosv.no

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon