Text

Medlemsbedriftens ansvar


  • Medlemsbedriftene har ansvar for at opplæringen er i samsvar med opplæringsplanen for det enkelte fag.
  • Medlemsbedriftene har plikt til å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks på grunn av permitteringer eller innskrenkninger i bedriften.
  • Medlemsbedriftene har ansvar for å lønne lærlingene etter gjeldende tariff.
  • Medlemsbedriftene har ansvar for å følge arbeidsmiljøloven med de rettigheter og plikter det medfører.
  • Dersom en medlemsbedrift ikke ønsker å fortsette som medlem av opplæringskontoret, kan medlemskapet sies opp skriftlig. Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel før utløp av kalenderåret.
Text

MEDLEMSBEDRIFTER (22.02.2018)

Medlemsliste TOSV

Image
Text

Tverrfagelig Opplæringskontor
i Øst-Finnmark


Besøksadresse:  Storgata 4

Postadresse: Postboks 223, 9915 Kirkenes

E-post: post@tosv.no

Org nr: 991 324 054

Text

Robert H Flatli

Daglig leder
Mob. 41 67 63 22
E-post: rhf@tosv.no

Text

Lillian Stokvold-Sundfær

Opplæringskonsulent

Mob. 97 67 85 03
E-post: ls@tosv.no

Text

Renate  Hansen

Opplæringskonsulent
Mob. 90 97 91 71
E-post: reha@tosv.no

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon