Medlemsbedriftens ansvar

· Medlemsbedriftene har ansvar for at opplæringen er i samsvar med opplæringsplanen for det enkelte fag.

· Medlemsbedriftene har plikt til å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks på grunn av permitteringer eller innskrenkninger i bedriften.

· Medlemsbedriftene har ansvar for å lønne lærlingene etter gjeldende tariff.

· Medlemsbedriftene har ansvar for å følge arbeidsmiljøloven med de rettigheter og plikter det medfører.

· Dersom en medlemsbedrift ikke ønsker å fortsette som medlem av opplæringskontoret, kan medlemskapet sies opp skriftlig. Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel før utløp av kalenderåret.

MEDLEMSBEDRIFTER (22.02.2018)