Hva kan du selv gjøre for å få lærekontrakt?

  • Start nå!
  • Det er først og fremst ditt ansvar å skaffe læreplass.
  • Vær aktiv, ta kontakt med bedrifter og opplæringskontor. Følg opp denne kontakten. Du kan gjøre forhåndsavtale om læreplass med bedrift, f. eks. etter utplasseringsperiode.Bruk nettverket ditt, eks. slekt, venner, naboer, og fortell at du er på jakt etter læreplass. Følg også med i aviser og søk på informasjon om bransjer og bedrifter på internett.
  • Søk om læreplass til Finnmark Fylkeskomune før 1. mars på www.vigo.no
  • Register deg på www.vigo.no selv om du allerede har ordnet deg læreplass
  • Registrer deg her ved å sende CV til oss.

Hvor er lærebedriftene i Sør-Varanger, Porsanger og i Øst-Finnmark?

Oversikt over medlemsbedrifter i opplæringskontoret finner du under fanen medlemsbedriftet øverst på siden. Finner du ingen for ditt fag, ta kontakt med Robert, Lillian eller Anne på opplæringskontoret

Hva legger lærebedriftene vekt på når de ansetter lærlinger?

Førsteinntrykket er viktig, lite fravær, vis initiativ med å ta kontakt, tydelig interesse for faget, gode holdninger, serviceinnstilling, karakterer. Er du elev så benytt muligheten i faget prosjekt til fordypning til å gjøre et godt intrykk i lærebedriftene. Lærebedriften avgjør selv om, når og hvem de vil ansette. Vær tilgjengelig på telefon og på oppgitt adresse! Du kan søke om læreplass 365 dager i året, bedriftene tar inn lærlinger fortløpende.